Heeft u vragen? 0514 562 664 info@kuiperslemmer.nl

Kuipers Funderingstechnieken is een landelijk werkende specialist in het aanbrengen van funderingspalen.

Uitvoeringsvoorwaarden prefab

T.b.v. de uitvoering moet gelet worden op de volgende zaken.

Werkterrein
De opdrachtgever dient te zorgen voor goede aanvoerwegen voor het zwaar materieel incl. eventuele aanvullende voorzieningen zoals: verkeersvoorzieningen, bescherming van straatwerk, verwijdering verkeersborden e.d.
De conditie van de bouwput dient vlak, droog, zonder sleuven en voldoende draagkrachtig te zijn conform het CUR Beoordelingssysteem voor de begaanbaarheid van bouwterreinen.

Hierbij moet rekening worden gehouden met de volgende minimale draagkrachtwaarden: qc veengrond = 1,00MPa bij 0,80m, qc kleigrond = 1,00MPa bij 0,60m en qc zandgrond = 4,00MPa bij 0,40m. (1,00MPa = 1,00N/mm2).

De bouwput dient indien nodig voorzien te zijn van een drainage in zand met afwatering. De grondwaterstand moet minimaal 0,3m onder werkniveau te liggen. Indien noodzakelijk dient u bronbemaling toe te passen waarbij de grondwaterstand tot maximaal 1m onder werkniveau mag komen te liggen. U dient hierbij te allen tijde uw grondmechanisch adviseur te consulteren.
Indien bij beoordeling van onze uitvoerder aanvullende draagkrachtmetingen nodig zijn, wordt dit in rekening gebracht bij opdrachtgever.

Helling in- en uitrit max. 1:6 bij een heistelling < 50 ton met een breedte van minimaal 5m (bij gebruik van draglineschotten dient deze minimaal 10m breed te zijn). Helling in- en uitrit max. 1:8 bij een heistelling > 50 ton met een breedte van minimaal 10m vanwege gebruik van draglineschotten.
De heistelling is 4 tot 4,5m breed, 8-10m lang, 20-30m hoog, gewicht 40-80 ton.

 

Voorzieningen
Het volgende dient ter beschikking gesteld te zijn door de opdrachtgever: elektriciteit (230V), spoelwater, schaftruimte, sanitaire voorzieningen, BHV-organisatie & -voorzieningen. Aansluit- en gebruikskosten zijn niet voor onze rekening.
Stagnatie welke ontstaat door ontbreken van voorgaande zaken zullen door de opdrachtgever worden gedragen tegen het tarief dat in artikel 4.4 wordt genoemd.
Het uitzetten van de palen en controleren is en blijft de verantwoordelijkheid van de opdrachtgever.
Kosten van precario, verlichting, bewaking en of afsluiten van het terrein zijn voor rekening van de opdrachtgever.
De betonpalen dienen binnen het bereik van de heistelling te kunnen worden geleverd. Eventuele extra te treffen voorzieningen hiervoor zijn voor rekening opdrachtgever.

 

Uitvoering 

Indien palen op niveau, alsmede dieper moeten worden geheid, berekenen wij hiervoor extra kosten. Deze kosten kunnen vooraf bij aanvraag worden doorgegeven. 
Op Uw verzoek kunnen wij het akoestisch doormeten verzorgen . Eventuele kosten van onderzoek en beproevingen komen, tenzij anders is overeengekomen, ten laste van de opdrachtgever.

Minimale afstand tussen belending en hart paal bedraagt 0,70m (stelling < 50ton) of 0,80m (stelling > 50ton) mits de stelling haaks op de gevel kan staan. 
Er dient altijd een actueel palenplan en/of aanvullende informatie aanwezig te zijn op de bouw alsmede een exemplaar hiervan bij onze werkvoorbereider. U dient onze medewerkers op de bouw hiervan terstond op de hoogte te stellen om misverstanden te voorkomen.

Als basis geldt uitvoering met 1 installatie en 1 fase, tenzij uitdrukkelijk anders genoemd. 
Een standaard V&G-(deel-)plan ten behoeve van funderingswerkzaamheden is vrij opvraagbaar. Aanvullende risico’s dient de opdrachtgever tijdig aan te geven. 
Indien het koppensnellen van toepassing is treft u onderstaand de meerprijs aan voor het hydraulisch koppensnellen per 25 cm. overlengte incl. opruimen en afvoeren van puin:

 

Paaldiameter in cm. prijs Paaldiameter in cm. prijs
18x18 € 1,25 35x35 € 3,50
22x22 € 1,50 38x38 € 3,50
25x25 € 1,75 40x40 € 3,75
29x29 € 2,25 42x42 € 4,25
32x32 € 2,50 45x45 € 5,00

 

Tevens zijn de volgende aandachtspunten bij hydraulisch koppensnellen van toepassing: 
ruimte onder afhakhoogte bij palen < 35x35 cm. 7 cm. 
ruimte onder afhakhoogte bij palen 35x35 cm. en > 12 cm. 
ruimte rondom hart paal 80 cm. 

Indien niet aan deze voorwaarden kan worden voldaan, dienen de palen tegen meerkosten handmatig te worden gesneld, waarbij het puin niet wordt opgeruimd en afgevoerd. De prijs voor koppensnellen is gebaseerd op uitvoering in één fase; meerdere fases à € 175,--/fase. Indien het aantal palen groter is dan 150 stuks, wordt geen meerprijs per fase gehanteerd.


Aansprakelijkheid / stagnaties 
Opdrachtgever dient maatregelen te treffen voor mogelijke schade t.g.v. oliespatten, beschadiging en vervuiling van belending en openbare wegen. 
Eventuele beschadiging aan ondergrondse en bovengrondse leidingen, kabels en boomtakken zijn tevens voor rekening opdrachtgever. Ook zijn wij nimmer aansprakelijk voor schade aan belendingen ten gevolge van trillingen of verzakkingen veroorzaakt door onze funderingswerkzaamheden. 

Routing van het aanbrengen van de palen wordt in overleg met de opdrachtgever, bij start werk, vastgesteld. De opdrachtgever dient de bouwdirectie en constructeur hiervan op de hoogte te stellen. Als onlogisch of extra stelwerk wordt verlangd, worden de meerkosten hiervan door de opdrachtgever vergoed volgens het tarief genoemd in artikel 4.4. 
Stagnatiekosten zijn € 375,--/uur. 

Eventuele stagnatie door een onvoldoende draagkrachtige bouwput is geheel voor rekening opdrachtgever. 
Onvolkomenheden van de geleverde palen dienen binnen 8 dagen na levering schriftelijk aan ons gemeld te worden. Kuipers dient te allen tijde in de gelegenheid gesteld te worden deze onvolkomenheden te herstellen zonder aansprakelijk gesteld te worden voor stagnatie- en overige kosten.

Specialist in het aanbrengen van funderingspalen met de meest moderne funderingstechnieken.

Of het nu gaat om prefab heipalen, vibropalen of mortelschroefpalen, bij Kuipers zit u goed. Al sinds 1963! Dankzij samenwerking binnen de Van 't Hek Groep kunt u ook voor andere verticale funderingstechnieken bij ons terecht. Naast utiliteits- en woningbouw, industrie en (petro-)chemie zijn wij succesvol in het uitvoeren van civieltechnische werken.


Directeur

 

 

 

Meer over ons

Laatste nieuws

newsitem
22
okt
DPA-PLUS schroefpalen Voor ons het eerste DPA-PLUS schroefpalen werk met de stelling Woltman 90DR Meer lezen

Onze projecten

newsitem
2020
Alkmaar, Bouwcenter RAB Alkmaar, Bouwcenter RAB nieuwbouw fase 2. Naar projecten

Bekijk onze techniekfilms

Techniek film DPA schroefpalen Techniek film Prefabpalen Techniek film Mortelschroefpalen Techniek film Vibropalen Techniek film Buisschroefpalen

Er is veel aandacht besteed aan het samenstellen van de informatie op deze website. Heeft u vragen over een specifiek funderingsgebied? Neem gerust contact op!

Cookievoorkeuren

Wij gebruiken onze eigen cookies en cookies van derden voor statistische en analytische doeleinden om u de beste ervaring op onze website te bieden.

Meer informatie vindt u in ons cookiebeleid
Wij geven om uw privacy

U kunt uw cookie-voorkeuren instellen door de verschillende hieronder beschreven cookies te accepteren of te weigeren

Noodzakelijk

Noodzakelijke cookies helpen een website bruikbaarder te maken door basisfuncties zoals paginanavigatie en toegang tot beveiligde delen van de website mogelijk te maken. Zonder deze cookies kan de website niet goed functioneren.

Vereist
Voorkeuren

Met voorkeurscookies kan een website informatie onthouden die de manier verandert waarop de website zich gedraagt of eruit ziet, zoals uw voorkeurstaal of de regio waarin u zich bevindt.

Statistieken

Statistische cookies helpen website-eigenaren te begrijpen hoe bezoekers omgaan met websites door anoniem informatie te verzamelen en te rapporteren.